• ברוך הירש 28, בני ברק, ישראל

זינגר הורוביץ דיקמן הנדסת בניין בע"מ