זינגר הורוביץ בוך דיקמן הינה שותפות של הורוביץ בוך בע"מ מהנדס אריה זינגר ומהנדס יאיר דיקמן. הנסיון המקצועי של בעלי המשרד הוא מעל 40 שנה.   

החברה הינה חברת ייעוץ המתמחה בהנדסת מבנים, הנדסה אזרחית ותחומים ייחודים נוספים.

 החברה תכננה אלפי פרויקטים כולל מבני מגורים, מבני מסחר, מבני משרד, מבני ציבור ומבני הנדסה אזרחית, גשרים ,בשטח כולל של מיליוני מ"ר.

תחנת רכבת- סבידור מרכז


תחנת הרכבת נבנתה בשלושה שלבים, כיום מתבצע השלב השלישי להרחבת התחנה.

מיקום- תל אביב
שטח (שלב ג' בלבד)-1400 מ"ר
יזם- רכבת ישראל
אדריכל- ברחנא אדריכלים

 

 
שלב ג'- מבנה חדש המאפשר כניסה לתחנה מגשר סובידור:

 
 

 
 

 
 
 

שלב א'+ב' וגשר הבורסה

 
שלב ב'